Din handlekurv er tom!
Velkommen! Du kan logge inn eller opprette en konto.

Frakt og retur

Frakt

 
Vi sender normalt med postens service pakke med mindre annet er avtalt. Du kan hvis du ønsker spesifisere annen transport ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram.
 
Ekspedering av ordre
 
Vi sender varer fra oss innen 3 virkedager. Det kan ta inntil 14 dager om varene må hentes fra vårt lager i Tyskland. Normal fremsendingstid med posten er 1-3 dager (enkelte strekninger maks 5 dager) avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i nettbutikken og vil der kunne gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og levert etter som de kommer til lager. Porto for splittet levering dekkes av oss.
 
Priser
 
Alle priser i denne katalogen er i norske kroner inklusiv 25% moms. Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte du ønsker.
 
Gebyrer
 
Ved valg av betalingsmiddel faktura (gjelder kun forhåndsgodkjente kunder), vil det tillegges et gebyr på 45 NOK eks. mva. Hvis du betaler med kredittkort, eller på forskudd vil ingen gebyr påløpe.
 
Reklamasjoner
 
Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via reklamasjon@ice-line.no
 
Avbestillinger
 
Ordre blir prosessert veldig raskt og enten pakket og sendt eller bestilt fra lager i Tyskland. Noen ganger er ordren effektuert bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via ordre@ice-line.no
 
Skade på varen
 
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er: reklamasjon@ice-line.no
 
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.
 
Mangelfull vare
 
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til ?? gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: reklamasjon@ice-line.no. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimeligste fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.
 
Angrerett
 
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.
 
Unntak og begrensninger i angreretten
 
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.
 
Garanti
 
gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.
 
Garantien gjelder ikke  
 
Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
Reisekostnader.
Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.
Vi svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.
 
 
 
Back to Top
Loading...